Magenta Academy

Organisatie cursussen

Magenta Academy heeft lesstof geschreven voor de opleidingen over composietmateriaal. Deze lesstof is geschreven voor MBO opleidingen maar kunnen ook goed worden toegepast binnen het bedrijfsleven.

Bedrijfsspecifieke composietcursus (Theorie)

 

Bedrijfsspecifieke composietcursus (Theorie en praktijk)

Kwaliteit binnen een productiebedrijf

 

Deze cursus wordt samengesteld in samenwerking met uw bedrijf. U geeft aan welke onderwerpen er behandeld moeten worden.

De cursus wordt afgesloten met een toets.

De cursisten krijgen bij behalen van de toets een MA-deelnamecertificaat.

Deze cursus wordt samengesteld in samenwerking met uw bedrijf. U geeft aan welke onderwerpen en productietechnieken er behandeld moeten worden en welke praktische vaardigheden er behandeld moeten worden.

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets.

De cursisten krijgen bij behalen van de toets een MA-deelnamecertificaat.

Standaardisatie en kwaliteitswaarborgen binnen een productiebedrijf is cruciaal voor de groei. Wij merken dat binnen de composietenbranche de productietechnieken en administratieve handelingen veelal zijn gekozen voor zeer kleine producties. Een product reproduceren met de zelfde kwaliteit vergt een andere kijk op het productieproces, maar ook op de gehele logistiek en administratie binnen je organisatie.

Magenta Academy heeft een cursus ontwikkeld waarbij wordt meegegeven wat er nodig is om de kwaliteit van je product te waarborgen en het productieproces zo gestandaardiseerd te krijgen dat je concurrerend kan aanbieden en meer winsten kunt maken.