Magenta Academy

Organisatie trainingen

 Je bedrijf een boost geven of wil je zelf begeleid worden bij het halen van je persoonlijke of zakelijke doelen? Is je team aan wat vernieuwing toe? Wij hebben hiervoor de juiste trainingen in huis.

Een op een coaching

 

Op basis van je persoonlijke situatie wordt er een coachingstraject ontworpen.

Teambuilding & Talentontwikkeling

Magenta Academy BV biedt teams en leidingevenden achtergrond voor beter samenwerken en daarmee beter presteren. Wij doen dit door in te zetten op teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties.

Life Orientations (LIFO®) prestatie optimalisatie

Life Orientations (Lifo®) is een theorie over menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing.