Magenta Academy

Talentontwikkeling

Magenta Academy BV biedt teams en teamleiders achtergrond voor beter samenwerken en beter presteren. Wij doen dit door in te zetten op teamontwikkeling en samenwerkingscompetenties.

Werken aan teamontwikkeling is vaak effectief door ook inzicht tegeven in communicatieprocessen. Het geven van goede feedback is een voorbeeld daarvan.

Magenta werkt graag samen met teams, afdelingsmanagers en directieteams. Het vergroten van de efficiency en effectiviteit vergt een investering maar is ook erg leuk om te doen!

Neem contact op voor een intake gesprek! Elke uitgangssituatie is anders en vraagt om maatwerk. Samen met de opdrachtgever brengen wij in kaart wat er is en welke ambities er zijn!

Op basis van een goed plan starten we dan met trainen!


LIFO

Life Orientations (Lifo®) is een theorie over menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Na het invullen van deze lijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving.

Magenta Academy helpt om de prestaties van teams en individuen te verbeteren. Neem contact op om een intake gesprek te arrangeren!